Saturday, April 23, 2011

Beauti of Sindhooram

സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടു കുത്താന്‍


'സന്ധ്യക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം'എന്നാണ് ചോല്ലെങ്ങിലും സിന്ധൂരത്തിന്റെ സൌന്ദര്യമൊന്നു വേറെ തന്നെ.ആര്‍ഷ ഭാരതത്തിന്റെ മാത്രം സംസ്ക്കാരമാണ് സുമങ്ങളികളുടെ സീമന്ത രേഖയിലെ സിന്ദൂരം.അതിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ടാണ്  വിധവകള്‍ സിന്ദൂരം അണിയാത്തതും.പ്രായ ഭേദ മന്യേ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സിന്ദൂരവും കുങ്ങുമവും.നന്നായി ഉണക്കി പൊടിച്ച മഞ്ഞളില്‍ ചെറു നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചാണ് സിന്ദൂരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
 
                     

                     സിന്ദൂരവും  കുങ്ങുമവും ഒന്നെന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെങ്ങിലും രണ്ടും വേറെ വേറെ തന്നെ.കുങ്ങുമം വൃത്താകൃതിയില്‍ പൊട്ടു തൊടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോകില്ല.എന്നാല്‍ അമ്പലങ്ങളില്‍ പ്രസാദമായി കൊടുക്കുന്നതാണ് സിന്ദൂരം.സിന്ദൂരം ഉറച്ചിരിക്കനമെങ്ങില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ത് തോടെണ്ടി വരും.

                        
ഇന്നത്തെ ഫാഷന്‍ അനുസരിച്ച് സിന്ധൂരപൊട്ടിനോടും കുങ്ങുമ പൊട്ടിനോടും ആര്‍ക്കും താല്പര്യമില്ല.കടുക് മണിയോളം പോന്ന കുഞ്ഞി പൊട്ടിനോടാണ് പുത്തന്‍ തലമുറയ്ക്ക് പ്രിയം. എന്നാല്‍ ഒരു സത്യം മനസിലാക്കുക,മുഖത്തെ എല്ലാ നെരമ്പ്കളുടെയും  സംഗമ സ്ഥാനമാണ് അഥവാ മര്‍മ്മ സ്ഥാനമാണ് രണ്ടു പുരികങ്ങള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം.അവടെ ചുവപ്പ് കല വരക്കുന്നതിലൂടെ മര്മങ്ങളെ ഉദ്ധീപിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.മര്‍മ സ്ഥാനം ഉണര്‍ന്നു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മുഖത്തിനും ആ ഉണര്‍വ് ഉണ്ടാകും.അതുകൊണ്ടല്ലേ വട്ടത്തിലുള്ള കുങ്ങുമ പൊട്ടിട്ട സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തിനിത്ര ഐശ്വര്യം.

                     കേരള മൊഴിച്ചുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒക്കെ അതിഥി സല്ക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സിന്ദൂരം തൊടുവിക്കല്‍.വീടുകളില്‍ അതിഥികളായി എത്തുന്ന സ്ത്രീകള്‍ പോകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ മുതിര്‍ന്ന സ്ത്രീ, തലത്തില്‍ ദീപം കത്തിച്ചു ആരതി ഉഴിഞ്ഞു വിരല്‍ തൊട്ടു എടുത്ത സിന്ദൂരം നെറ്റിയിലും മഞ്ഞള്‍ പൊടികവിളത്തും ചാര്‍ത്തി കൊടുക്കും.

                        'തിലകം' ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്.ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ,ഓറഞ്ച്,അപൂര്‍വമായി കറുപ്പ് നിരങ്ങളിലെല്ലാം തിലകം തോടുന്നുന്ദ്.ഹിന്ദുക്കളാണ് സാധാരണയായി തിലകം അണിയുന്നത്.ഭസ്മവും സിന്ധൂരവുമെല്ലാം കയ്യിലും കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലും എല്ലാം ആളുകള്‍ തിലകമായി തൊടുന്നുണ്ട്.സ്ത്രീകള്‍ ചെറിയ വരയായി നെറ്റിയില്‍ മാത്രമേ തിലകം അണിയൂ.

                           ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ആളുകളുടെ തിലകം നോക്കി ഏത് ഗോത്രകാരന്‍ ആണെന്ന് മനസിലാക്കാം.ശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന 'ശൈവര്‍' ആണെങ്ങില്‍ ഭസ്മം കൊണ്ട് സമാന്തരമായ രീതിയില്‍ മൂന്നു വര നെറ്റിയില്‍ വരക്കും.എന്നാല്‍ വിഷ്ണു ഭക്തരായ 'വൈഷ്ണവര്‍'ഏതെങ്കിലും പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നോ പുണ്യ നദിയില്‍ നിന്നോ എടുത്ത കളിമണ്ണില്‍ ചന്ദനം ചേര്‍ത്ത് 'U ' ഷേപ്പില്‍ ആണ് തിലകം തൊടുന്നത്.
                       

   'ബിന്ദു'എന്ന സംസ്കൃത പദത്തില്‍ നിന്നാണ് പൊട്ട്,തിലകം എന്നീ അര്‍ഥങ്ങള്‍ വരുന്ന 'ബിന്ദി'എന്ന വാക്കുണ്ടായത്.ഹിന്ദിയിലെ 'തിലക്' മലയാളത്തിലും തമിഴിലും 'പൊട്ട്'ആണ്.തെലുഗില്‍ 'ബൊട്ടു' അല്ലെങ്ങില്‍ 'തിലകം' ആണ്, കന്നടയില്‍ പറയുമ്പോള്‍ 'ബൊട്ടു' അല്ലെങ്ങില്‍ 'തിലക'ആകും.ബംഗാളിയില്‍ 'ഒട്ടിക്കുന്നത്' എന്ന അര്‍ഥം വരുന്ന രീതിയില്‍ 'ടീപ്' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.








http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/malayalamContentView.do?contentId=9185795&programId=7940957&channelId=-1073751665&BV_ID=@@@&tabId=8

1 comment: